8 Şubat 2012 Çarşamba

Öğretim Yönetim Sistemi SAKAI

SAKAI’NİN TARİHİ
Sakai, “Sakai Projesi” olarak Mellon Vakfı tarafından hibe ile desteklenen bir proje olarak hayata geçirilmiştir. İlk sürümleri projeyi destekleyen kurumların kullanmakta oldukları araçlara dayanmakla birlikte temelini Michigan Üniversitesi’nin ders yönetim sistemi “CHEF” oluşturmaktadır. Sakai ismi “CHEF” ismine de esin kaynağı olan Japon televizyon programı “Iron Chef” in meşhur Japon şefi Hiroyuki Sakai’den esinlenilerek verilmiştir (http://sakai.ttidc.com.tr).

2004 yılının şubat ayında ilgili kurumların girişimiyle düzenlenen toplantıya Indiana Universitesi “Oncourse CL” uygulaması, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü “Stellar” uygulaması, Stanford Universitesi: “CourseWork” uygulaması, Michigan Üniversitesi CHEF uygulama çatısını temel alan “CTools ” uygulaması, Valencia Polytechnic Universitesi “CourseTools” ve Open Knowledge Initiative “uPortal” uygulamasıyla ile katılmıştır. Projeye her bir kurum kendi geliştirmiş olduğu ders yönetim sistemiyle katkıda bulunmuştur. Sakai’nin ilk sürümünün herkese açık hale gelmesiyle birlikte kurucu 5 üniversite diğer kurumları "Sakai Partners Program" adını verdikleri birlikteliğe davet etmişler, böylece ortakların projeyi mali yönden desteklemeleri ve kod gönderiminde bulunmaları sağlamışlardır.

SAKAI’NİN FARKI
Sakai Java tabanlı, servis mimarisine dayalı uygulama paketi ölçeklenebilinir, platform bağımsız genişletilebilir bir yapıya sahiptir. Java tabanlı olması, bütün işletim sistemlerinde sorunsuz olarak çalışabileceğini gösterir. İş birlikçi çalışma ortamı sunan araçları ile araştırmacıların ve proje gruplarının kullanımına da uygundur. Sakai’nin kullanımı ve yönetimi biraz zor olduğundan profesyonel ekip tarafından kullanılabilir. Yönetici ara yüzü karmaşıktır.

SAKAI’NİN YILLAR İÇİNDE GELİŞİMİ
• 2005 – SAKAI 1.5 (Pilot).
• LMES (Learning Management & Evaluation System) olarak adlandırıldı.
• SCORM destek araçı dahil edildi (Java Applet kullanılarak).
• 2006 – SAKAI 2.0 ve SAKAI 2.1 yükseltmesi.
• Test & Quiz.
• Gelişmiş notlandırma (değerlendirme).
• JForum tartışma platformu.
• Wiki & RSS Haberler.
• Sakai 1.5’ten 2.0’a geçişte temel yapıdaki değişikliklerden dolayı SCORM desteği 2.0 ve 2.1 sürümlerinde eksik kaldı.
• 2007 – LMES 2.1 için SCORM desteği.
• AJAX kullanılarak SCORM desteği yenilendi.
• Kaynak araçları entegre edildi.
• Kaynaklara erişim izleme ve raporlama araçları.
• 2008 – SAKAI 2.4 yükseltmesi.
• Ödev, değerlendirme, not defteri, test araçları geliştirildi.
• Birçok araçla daha iyi grup desteği sağlandı.
• E-posta, Günlük (Blog), Podcast ve Anketler eklendi.
• 2009 – Çekirdeğinde yapılan güncelleme ve düzenlemelerle Sakai 2.5 sürümü yayınlanmıştır (Sakai 2.5 Release Notes, 2009). Paralel olarak anlamsal ağ (semantic web) perspektifinde Sakai 3.0 prototip çalışmaları devam etmektedir.
• 2010 – Sakai 2.7 sürümü yayınlanmıştır ve Sakai 2.8 sürümü çalışmaları devam etmektedir (http://sakai.ttidc.com.tr).

SAKAI’NİN ÖZELLİKLERİ
Sakai, daha çok yüksek öğrenime özelleşmiş ve dünya üzerinde yaygın kullanıma sahip açık kaynak kodlu bir işbirliği ve öğrenme ortamıdır (Collaboration and Learning Environment (CLE). Sakai bünyesinde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek birçok aracı bünyesinde barındırmaktadır (http://sakai.ttidc.com.tr);

Genel İşbirliği Araçları:
• Duyurular (Announcements)
• Kaynaklar (Resources)
• Katılımcı Listeleri (Site Roster)
• Eposta Arşivi (Email Archive)
• Viki (Wiki)
• Günlük (Blog)
• Ajanda (Calendar)
• Sohbet (Chat)
• Tartışma Ortamı (Discussion Forum)
• Sözlük (Glossary)
• Web Sayfası (Web Page)
• Haberler (News) : RSS destekli dinamik içerik sunumu.
Eğitim ve Öğretim Araçları:
• Ders İzlencesi (Syllabus)
• Ders Oluşturma Aracı (Lesson Builder)
• Ödev\Değerlendirme (Assignments)
• Özel Dosya Paylaşımı (Drop Box)
• Not Defteri (Gradebook)
• Test ve Kısa Sınav (Tests & Quizzes)
Yönetim Araçları:
• Hesap Yönetimi (Accounts)
• Üyelik (Membership)
• Site Oluşturma Aracı (Site Setup): Proje, Ders ve Grup olmak üzere üç farklı amaca uygun site oluşturulabilmektedir.
• Site Editörü (Site Editor): Mevcut sitelerin yapısı, içerik ve kullanıcılarının yönetimi için kullanılmaktadır.
• Bölüm Bilgisi (Section Info): Her bir ders sitesinin bilgilerinin, kullanıcılarının, rollerinin v.b. tanım bilgilerinin yönetildiği bölümdür.
• Yetkili Kullanıcı (Super User (SU)) : Farklı amaçlara yönelik (destek, sorun çözme..) farklı kullanıcı tanımları.
• Kullanıcılar (Users)
• Yetkilendirme ve Roller (Realms)
• İstatistikler (On-Line): Sunucu takibi ve sistem kullanım istatistikleri.
• Görev Yöneticisi (Job Selector): Mevcut sistemlerinize entegre olarak çalışması amacıyla tanımlanmış veri entegrasyonu ve veri ambarı görevleri için.


Portfolyo (Ürün Dosyası) Araçları:
• Portfolyo tasarlamak, yayınlamak, paylaşmak ve görüntülemek için kullanılan araçlardır.
• Sihirbazlar ve Matrisler (Wizards & Matrices): Kullanıcıların kolayca yapılandırılmış belge oluşturmalarına yönlendirme ve yardım sağlayan araç ve sihirbazlardır.
• Değerlendirme (Evaluations)
• Raporlar (Reports)
• Düzen ve Tasarımlar (Layouts & Styles)
• Portfolyo Temaları (Portfolio Templates)

İSTATİSTİKLER

Yukarıdaki yapılan araştırmaya göre 2007 ve 2008 yılında satılan öğrenme yönetim sistemleri’nin iki yıl arasındaki kıyaslamayı gösterir (Pala ve Doğan 2009).


Yukarıdaki araştırmaya göre ise üç farklı öğrenme yönetim sisteminin market satışının yüzdeliği gösterilmektedir (http://zacker.org/higher-ed-lms-market-penetration-moodle-vs-blackboard-vs-sakai).

KAYNAKÇA
Pala K.F., Doğan N. (2009). Nette Öğretmen Eğitim Yönetim Sistemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Eylül 2009.

http://zacker.org/higher-ed-lms-market-penetration-moodle-vs-blackboard-vs-sakai adresinden 12 Aralık 2011 tarihinde alınmıştır.

http://sakai.ttidc.com.tr adresinden 13 Aralık 2011 tarihinde alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder